Sidekart

Dimplex / Professional

Nettbaserte planleggingsverktøy


Når du tar disse nettbaserte hjelpemidlene i bruk, godkjenner du samtidig de juridiske betingelsene for bruken.

Betingelser og forutsetninger for bruken av de nettbaserte hjelpemidlene

Vi kan ikke garantere for at de tallene/verdiene som beregnes ved hjelp av de nettbaserte hjelpemidlene er aktuelle, riktige eller fullstendige, og vi fraskriver oss alt ansvar i forbindelse med disse beregningene.

Kalkulatorene skal kun brukes som hjelpemidler under planleggingen. De verken kan eller skal erstatte teknisk fagkunnskap. Alle som bruker disse verktøyene, er ansvarlige for å kontrollere resultatene nøye, spesielt med tanke på om disse er aktuelle, riktige og fullstendige. Siden det finnes så mange ulike operativsystemer og PC-konfigurasjoner, kan vi ikke garantere for riktige resultater.

Retten til å motta skadeerstatning utelukkes for alle typer krav. Dersom dette skulle vise seg å være juridisk umulig, begrenses krav i forbindelse med skadeerstatning til kun å gjelde grov uaktsomhet og bevisst manipulasjon. Kalkulatorene har blitt programmert nøye. Det kan likevel ikke utelukkes at det kan finnes enkelte programmeringsfeil. Dersom du finner en feil, ville vi satt pris på om du sender oss en tilbakemelding til følgende e-postadresse: online-rechner@dimplex.de

Anbefal siden!  Skriv ut Skriv ut
Oppover Oppover