Zemljevid strani

Dimplex

Vodilne teze Glen Dimplex Deutschland

  • Zadovoljstvo uporabnikov

Izpolniti pričakovanja naših uporabnikov v partnerskem odnosu je vodilna teza naše prodaje. V ta namen razvijamo do naših uporabnikov, partnerjev, dobaviteljev dolgoročno usmerjene odnose, od katerih imamo vsi korist.

  • Izdelki, kakovost

Prenos novih tehnologij za okolju prijazno in energijsko varčno tehniko ogrevanja in hlajenja ter stanovanjske naprave je tradicija in ostaja naša perspektiva za prihodnost. Vsi izdelki imajo visok tehnični standard in so usmerjeni v uporabniške potrebe na mednarodnih ciljnih tržiščih. Kakovost in cena ustrezata vrednostno analitičnim načelom in zakonom konkurence.

  • Pristojnost, inovacije, sodelavci

K vodstvu na tržišču stremimo z zadovoljnimi uporabniki na podlagi življenjske pristojnosti, obsežnim servisnim sistemom ter trajno izpopolnjevanje inovativnosti. Da bi dolgoročno zaščitili trgovsko svobodo, je naš cilj substančna in trajno profitabilna rast. Pomembno vlogo imajo pri tem kvalificirani, z lastno odgovornostjo delavni ter motivirani sodelavci ter zanesljivi in inovativni dobavitelji.

  • Varovanje okolja

Varovanje okolje je naša obveza do družbe in prihodnjih generacij. Je integralni sestavni del strategije podjetja. Tej strateški obvezi ustrezajo izdelki, metode izdelovanja in servis.

  • Energetska politika

V podjetju Glen Dimplex Deutschland smo se zavezali k dolgoročnemu zmanjšanju svoje porabe energije v okviru postopka stalnih izboljšav.

Priporočite stran!  Seite drucken Natisnite
Navzgor Navzgor