Sidekart

Dimplex

Retningslinjer for Glen Dimplex Deutschland

  • Fornøyde kunder

Det å oppfylle forventningene til kundene våre og det å ha et godt partnerskap med dem, er en av retningslinjene våre. For å oppnå dette jobber vi for å utvikle varige forhold til våre kunder, partnere og leverandører, noe som lønner seg for alle.

  • Produkter, kvalitet

Det er tradisjon for oss å ta i bruk nye teknologier til miljøvennlig og energisparende varme- og kuldeteknologi samt til husholdningsapparater, noe som også kommer til å være perspektivet vårt i fremtiden. Alle produktene har en høy teknisk standard og er spesielt tilpasset behovene til brukerne på de internasjonale markedene. Kvalitet og priser samsvarer med verdianalytiske retningslinjer og konkurranseloven.

  • Kompetanse, innovasjon, medarbeidere

Vårt mål er å være en markedsledende aktør som gjennom fornøyde kunder lever ut vår kompetanse. Vi skal ha en omfattende systemservice og være kontinuerlig nytenkende. Målsettingen er en bærekraftig, lønnsom vekst med substans, noe som igjen skal sikre vår handlingsfrihet på lang sikt. I forbindelse med dette er kvalifiserte og motiverte medarbeidere som jobber på en ansvarsfull måte, samt pålitelige og innovative leverandører, av avgjørende betydning.

  • Miljøvern

Miljøvern er en av forpliktelsene våre overfor samfunnet og de kommende generasjonene. Dette er også integrert i firmaets strategi. Produktene, produksjonsmetodene og serviceytelsen vår samsvarer med denne forpliktelsen.

  • Energipolitikk

Vi i Glen Dimplex Deutschland har forpliktet oss å redusere vårt energiforbruk på lang sikt og bedre vår energieffektivitet i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Anbefal siden!  Skriv ut Skriv ut
Oppover Oppover