Lehdistö Sivustokartta

Dimplex

Ympäristöpolitiikka
Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikkamme

Vaadimme itseltämme kokonaisvaltaista ja kestävää ympäristönsuojelua.

Kestävä ympäristönsuojelu on juurtunut syvälle GLEN DIMPLEX -yhtiön toimintaan. Yhdistämme taloudellisen, ekologisen ja yhteiskunnallisen osaamisemme, jotta voimme minimoida liiketoimintamme mahdolliset haittavaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. Ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät sekä ajanmukaiset, luotettavat tuotteet ja taloudellinen energiankulutus ovat tietotaitoamme.

Tärkeä osa ympäristönsuojelua on työntekijöidemme koulutus, jonka ansiosta he voivat asiantuntevasti ja vastuullisesti parantaa yrityksemme ympäristönsuojelua. Lisäksi keskustelemme ympäristönsuojelusta asiakkaidemme, toimeksiottajien ja julkisuuden kanssa. Säännölliset tarkastukset vahvistavat ympäristöpolitiikkamme laadun.

Vastuullinen ympäristönsuojelu on nykypäivänä olennainen edellytys yrityksen menestykselle. Pyrimme ottamaan ympäristön huomioon muotoilussa, tuotannon kulussa sekä koko tuotevalikoimassa ja huomioimaan tuotteen koko elinkaaren aina raaka-aineiden käytöstä tuotekehittelyyn ja tuotantoon sekä käytöstä hävittämiseen ja kierrättämiseen. Toimimme voimassa olevien oikeudellisten säännöksien mukaisesti. Yrityksemme sisäisen ympäristöpolitiikan asettamat vaatimukset velvoittavat meitä.

Takaamme pysyvän korkean laadun standardien DIN EN ISO 9001 ja DIN EN ISO 14001 mukaisella sertifioinnilla.

Sivua suositellaan eteenpäin!  Seite drucken Tulosta
Sivun yläosaan Sivun yläosaan